Selecteer een pagina

Werkwijze

Ik baseer mijn aanpak deels op de visie van de ‘Positieve Gezondheid’. Het principe van Positieve Gezondheid is dat gezondheid niet puur draait om of je al dan niet ziek bent, maar vooral ook om veerkracht: in hoeverre ben je in staat om te gaan met de uitdagingen in het leven (fysiek, emotioneel, sociaal) en in hoeverre voer je daarin zelf de regie?

Ik combineer deze visie met een geheel eigen invulling van de termen ‘geloof’, ‘hoop’ en ‘liefde’ en niet te vergeten met mijn kennis van en ervaring in de verloskunde, waarin ik jarenlang met veel plezier en toewijding werkzaam was. Daarnaast heb ik in de afgelopen jaren diverse cursussen en opleidingen gevolgd die gaan over de psychologie met betrekking tot preventie en herstel in en rond de geboortezorg (onder andere deed ik een opleiding tot traumapreventie coach). Ik werk onder meer vanuit de KNOV multidisciplinaire richtlijn voor bevallingsgerelateerde PTSS.

Ik werk regelmatig samen met professionals uit diverse disciplines voor intervisie en overleg (uiteraard met volledige inachtneming van jouw privacy) en ik ben aangesloten bij  Zo Beval Ik (link), de BCE (link) (Beroepscoöperatie voor Childbirth Educators) en de KNOV (link) (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen).

Aangesloten bij

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen